+420 775 152 006
info@zuzzihusarova.cz

19 Oct 2016

Je meditace pro mne?

//
Comments0

JE MEDITACE PRO MNE?

Dneska s Vámi sdílím úžasný článek indického duchovního učitele Osho, který se na svět vždy dívá skrze radost.

Možná vám odpoví na některé otázky, které jste si pokládali.

JE MEDITACE PRO SERIÓZNÍ LIDI?

Nechci, abys byl seriozním člověkem. Jsem proti serióznosti. Je to duševní choroba. Smích je duševní zdraví. Smích nás zbavuje veškerých životních břemen. Když se směji, můžu lehce odhodit svou mysl stranou. Pro člověka, který se nedovede smát, budou Buddhovy dveře napořád uzavřeny. Pro mne je smích jedna z nejcennějších věcí. Žádná náboženství o tom dosud nepřemýšlela. Všechna trvají a kladou důraz na vážnost, a proto je pro ně celý život psychické strádání, bolest, nemoc..

(Osho – The Language of Existence, Discourse 5)

JE MEDITACE PRO DUCHOVNÍ?

To, co já zde konám je velmi jednoduché a prosté. Není v tom nic duchovního, žádné tajemství. Nesnažím se z vás učinit svaté. Já se jen snažím z vás učinit duševně zdravé, inteligentní, prosté osoby, jež jsou schopni žit svůj život jako nepřetržitou oslavu, radost, tanec.

(Osho – Zen: The Special Transmission, Discourse 1)

2.indians

 

JE MEDITACE PRO OPRAVDOVÉ VĚŘÍCÍ?

Víra je nepřítelem důvěry. Důvěřuj životu. Nedůvěřuj víře. Vyhni se víře, vyhni se hinduismu, islámu, křesťanství. Hledej sama sebe. A možná najdeš stejnou pravdu. Najdeš ji, protože pravda je jen jedna. Jednoho dne zjistíš, že můžeš říct: Ano bible je opravdová, opravdu existující, ale nebyla tu pořád. Jednou řekneš: Ano Vedas je opravdová, skutečná, ale nebyla tu pořád. A co bylo před ní? Co bylo před Biblí? Jaká “pravda”? Jakmile to zjistíš, jakmile se staneš toho osobním svědkem, najednou se všechny Bible a Vedas stanou nepotřebné, bezcenné. Dál by tě jen zatěžovaly místo, aby ti dodávaly více svobody.

Toto hledání je obtížné protože pravdu neznáme. Hledání obtížné, protože pravda je vlastně nepoznatelná. Hledání je obtížné, protože její hledači riskují pro ni celý svůj život.

Dokud budeš naslouchat a následovat jakoukoliv “svatou knihu” popluješ vždy po již pojmenované řece. Dokud se držíš určitého náboženství, sekty, kostela, dřímáš již v ruce svou mapu, ale pro pravdu není mapy. Pro pravdu nemůže existovat žádná mapa, protože pravda je věc čistě soukromá ne veřejná. Mapy jsou veřejné, přichází z veřejnosti, potřebují, aby další a další podle nich putovali. Na mapě jsou znázorněny pouze dálnice, nikoliv maličké pěšinky. A vyznání je úzká pěšinka, nikoliv dálnice. Nikdy se nepotkáš s bohem jako křesťan, hindu nebo mohamedán. Potkej pouze sebe, sebe sama, sebe opravdového, autentického a pak nemusíš následovat jakoukoliv stezku.

(Osho: The search, Discourse 1)

JE MEDITACE PRO SKEPTIKY?

Odmítání, říkání: NE je dobrý začátek, ale špatný konec. NE je semínko, ANO je jeho rozkvět. ANO musí přijít skrze NE, NE je dělohou ANO. Pokud nedokážeš říci NE, tvé ANO je neplodné. Nikdy nebudeš vědomý, nikdy netransformuješ svůj život. ANO bude pouze na tvých rtech, nikoliv v tvém srdci.

Tohle postihlo celé lidstvo. Lidé byli donuceni říkat ANO, být věřícími, aniž by poznali příchuť NE. ANO jim bylo vnuceno. Nepřišli k němu, ale ono již viselo nad jejími hlavami. Není to jejich vlastní ANO, je to jen půjčka. Je to jen pouhá víra a víra je slepá. Drží tě ve tvé slepotě, ve tvé tmě. Spoutává tě ve tvé strnulosti a stagnaci.

Není nic špatné říci NE. NE je stejné krásné jako ANO. NE je cestou k ANO. Nedovol však, aby se stalo zvykem. Buď ohledně toho neustále vědomý. Neříkám, že by jsi měl teď začít říkat ANO, protože ještě nejsi na to dost zralý. Klidně dál říkej NE, dokud to bude v tobě. NE zničí vše, co je falešné, vypůjčené, tobě nevlastní. Ono zneguje veškerou víru. Vytvoří uvnitř tebe prázdný prostor.

Na východě říkáme tomuto procesu NETI, NETI – ani tady ani tam. Bez zdůvodňování. Pročistí tě to od veškerého “smetí”. Tento proces je nezbytným krokem, jemuž se nelze vyhnout. Ti, kteří se vyhýbají tomuto procesu , jen papouškují něčí ANO. Můžeš se učit dál být papouškem a dál budeš jen pokračovat v opakování ANO. Bez toho, aniž bys věděl proč., aniž bys chápal podstatu toho ANO. Nebudeš ho slyšet uvnitř sebe, stále budeš jen opakovat slova, prázdná dutá slova.

Ať se zeptáte na jakoukoliv otázku, odpověď je tatáž. Nelze nic učinit s tou otázkou s realitou, není žádné odpovědi. Je slyšet stále jen obehranou gramofonovou desku. Bezmyšlenkovitě opakuje totéž pořád dokola.

Lidé, kteří byli vycvičení říkat ANO, ANO Bohu, ANO víře, ANO společnosti, ANO svým rodičům, Jejich ANO je falešné, nemá smysl. NEní to více než šero. Šero někde uvnitř vás, ale to ANO zcela jistě není vaší identitou. Rodiče vás učí respektovat rodiče, odpovídat jim ANO, být poslušný. Samozřejmě je to v jejich zájmu. Tvůj představený ti říká, respektuj svého představeného, respektuj Bibli, korán, Gitu, respektuj zvyklosti, tradice, konvence. Je to v jejich zájmu. Atd, atd…

Nepotřebujete věřit v Boha, nepotřebujete volat ANO. Učte se postupně říkat NE. Nemějte strach. Říkejte NE. Neohroženě, drze, odvážně a statečně. Riskujte pro to vše. Pomaličku si začnete uvědomovat, že NE má své hranice. A tohle je bod, kdy přestanete jen říkat NE. Jakmile prozkoumáte možnosti NE projdete určitým prostorem, kde je nemožné říkat NE. Uvnitř svého srdce. Tam objevíte ten svůj Akord, mimo jakékoliv podmínky, ovlivnění, ne proto, že vám o něm někdo řekl. A to právě váš vlastní rozkvět. A pak se ANO stává krásným, pak ANO je pravda, pak z tebe udělá věřícího. A přesto nezůstaneš imitátorem.

Můžeš napodobovat křesťany, hinduisty, mohamedány – nezáleží na tom, koho imituješ. Viděl jsem křesťany stát se hinduisty, hindusty stát se křesťany, ale stále jsou to titíž lidé. A nejen to. Viděl jsem katolíky stát se komunisty a komunisty stát se věřícími. A stále to jsou titíž. Změnil se jen zbožňující objekt. Jeden bůh zklamal a byl nahrazen jiným. Zbožňování zůstalo stejné.

Ať zbožňujete Mohameda, nebo Marxe, Mahavíru nebo Mojžíše, děláte všichni totéž. Není v tom rozdílu. Pokud tvé ANO nevyrůstá z tebe sama, je naprosto bezcenné. Projdi tím ohněm odmítání, volání NE. Jen pamatuj na jednu věc. Nedovol, aby se stalo tvým zvykem. To je velmi nebezpečné. Nebezpečí není v tom NE, nebezpečí je v tom ,že NE se stalo mechanickým. Říkej NE vědomě, to je vše, co mám k tomu říci. Říkej ne vědomě!

(Osho: Dhammapada: The Way of the Buddha, Volume 10, No. 8)

JE MEDITACE PRO PODNIKATELE?

Každý musí něčím být. Někdo je truhlář a někdo je král. Někdo je obchodníkem a jiný válečníkem. Tohle jsou různé způsoby obživy, různé cesty, jak dostat, ten svůj chléb s máslem, svou střechu nad hlavou. Nemůžou změnit tvé vnitřní bytí. Ač jsi válečník nebo obchodník, nečiní to žádných rozdílů. První má svůj způsob živobytí, druhý zase jiný.

Meditace je život, není živobytí. Nemá nic společného s tím, co děláš, ale je vším čím jsi. Ano, business by neměl vstoupit do tvého já, to je pravda. Jestliže se i Ty staneš businessmanem, bude pro tebe těžké meditovat a nemožné stát se sannyasinem. Protože pokud tvé já přichází jako obchodník, přichází příliš vypočítavé. A vypočítaví lidé jsou lidé zbabělí. Tak mnoho přemýšlí, pro své jistoty, že nejsou schopni udělat jediný skok. Pro učinění jediného skoku není místa pro jejich mazanost a vychytralost.

Ve skutečnosti vychytralost není ta pravá inteligence. Je pouze její náhražkou. Lidé, kteří nejsou inteligentníse snaží být chytří. Inteligentní lidé nemají potřebu být chytří. Nepotřebují být prohnaní a mazaní, jsou v  podstatě nevinní.

Jsi obchodníkem? OK. Jestliže se může Ježíš stát meditátorem a sannyasin Kristem, Buddhou Ľa byl synem truhláře, který pomáhal svému otci kácet a stahovat dříví. Jestliže se truhlářův syn může stát Buddhou, tak proč ne také Ty?

meditace ve firme

Meditující v nadnárodních firmách

JE MEDITACE PRO MLADÉ?

V Indii lidé říkají, že meditace je pouze pro starce. Až jsi na pokraji smrti, pak můžeš meditovat. Meditace není pro mladé lidi. Meditace je na posledním místě ve tvém seznamu úkolů, které máš v životě učinit. Můžeš meditovat, až poté, co nemáš nic jiného co činit.

Pamatuj, tento čas nikdy nepřijde. Nikdy nepřijde ten moment, kdy máš již všechno uděláno, kdy jsi tak starý, že nemáš nic dalšího co činit, kdy veškerá tvá energie již byla spotřebována, kdy už je čas jen meditovat. Když už nejsi schopen nic dělat, jak můžeš meditovat? Meditace si žádá energii, nejčistější, nejvitálnější energii, meditace potřebuje, abys překypoval energií.

(Osho: The Empty Boat, Discourse 5)

JE MEDITACE PRO STARÉ?

Celá pointa tkví v tom, jak se vrátit ke svým pramenů, odkud jsi přišel. A o tom je meditace. To je vše. Vrátit se ke svým kořenům, ke svému prameni a znovu do toho spadnout. Ty jsi Budha. Ty jsi již byl Budhou a Ty zůstaneš Budhou. Tvé “Budha-žití” zahrnuje však tři následné období. První, dětství Budhy, trvá do doby, než jej ztratíš. Poté přichází druhé období, období hledání, období Budhova mládí a konečně, jakmile dosáhneš žití Budhy přichází období tvého stáří.

Každé dítě je Budha, každý mladý člověk je hledačem a každý starý člověk by mohl, pokud bude vše činit správně, dostát žití Budhy. Proto tak uctivě respektujeme staré lidi zde na východě. Jestliže vše činí správně, jednoho dne se moudrý člověk vrátí ke svému pramenu.

(Osho: Zoga, the Alpha and Omega, Volume 5, No. 4)

JE MEDITACE PRO VESELÉ?

Když přistupuješ k meditace, je dobré k ní přistupovat s usměvavým srdcem. Já používám vtipy poprvé v celé historii lidstva, pro jejich nesmírnou krásu a nikdo přede mnou jej nepoužil pro meditaci. Přitom vytvářejí tak příjemné rozpoložení lidí a atmosféru kole, že lidé jsou pak mnohem odvážnější v  přístupu k meditaci.

Smějící se srdce je mnohem odvážnější, než vážné. A vážné srdce pochybuje a každou věc váží dvakrát. Smějící se srdce je srdce hráče, gemblera, může lehce skočit IN. A meditace je otázkou skoku do neznáma.

(Osho)

stesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: osho.tady.info

 

Leave a Reply