+420 775 152 006
info@zuzzihusarova.cz

15 Oct 2018

4 důvody proč se účastnit Mindfulness tour

Současnost vystavuje naše životy nepřetržité spršce materiálu ke zpracování. Kultivace vědomí a koncentrace, naší výbavy uspořádat vjemy ať už přicházejí odkudkoliv, je, zdá se, jeden z největších kumštů dnešní doby.

Vědomí znamená jednoduše řečeno soustředění se na momentální zkušenost. Být si vědom všeho, co dělám.

Všímat si, vnímat, cítit. Soustředění se na současný okamžik může být stejně jednoduché jako soustředit se na teplo slunečních paprsků, které hřejí tváře, nebo vnímání vůne čerstvého pečiva, z pekárny u brány domu, či čerstvo upražené kávy z kavárny odvedle. Může to být tak jednoduché jako všimnout si spletitý stín, který na zemi vrhá strom na ulici. Vnímat jídlo, které se dotkne rtů, zaboří se do něj zuby a jehož chuť se rozvine na jazyku. Vnímat současný okamžik je i jednoduše všímat svoje tělo – jak se cítí, jak vnímá pohodlí, či nepohodlí, a nebo bolest. Bez hodnocení, bez toho, abychom vjemu přiřadili nálepku dobře-špatně, líbí-nelíbí. Mindfulness (vědomí) je základní lidská schopnost být plně přítomen, být si vědom toho, kde jsme a co děláme, bez příliš vyhrocených reakcí, nebo o(c)hromení děním kolem.

Kdykoli jme si vědomi toho, co prožíváme (prostřednictvím našich smyslů), a nebo toho, v jakém stavu je v daném okamžiku naše mysl (prostřednictvím vašich myšlenek a emocí), jsme si vědomi. Pozornost aktivuje části našeho mozku, které se normálně zůstávají v klidu, když bezmyšlekovitě běžíme na autopilotu. Množící se vědecké studie prokazují, že když cvičíme mozek v mindfullness, ve skutečnosti také měníme jeho fyzickou strukturu.

Mindfullness múže být přínosem v mnoha ohledech a úročí se v různých oblastech života počínaíjíc vztahem k sobě samému, vztahem k druhým, k okolí, zvládaní náročných situací, emočního vypětí nebo disciplíny.

Mindfullness umožní pozastavit se dříve než začneme posuzovat, podněcuje přirozenou zvídavost, umožňuje porozumět fungování mysli jednotlivce. Vědomý člověk dokáže být blíže vlastní zkušenosti,  s pochopením, laskavostí a porozuměním k sobě samému i ostatním.

Přínos mindfullness je možné shrnout následovně:

  • sklidňuje, ztišuje a vytváří prostor (pro bytí, pozastavení, pozorování, (na/vy)ladění)
  • umožňuje přítomnost, ukotvení, stabilitu a pevnost
  • ulehčuje organizaci času. Dvě minuty do odchodu nebo, dvacet minut a ještě je třeba stihnout udělat pár věcí? Obě možnosti se dají absolvovat v klidu, v plynutí a obě poskytují dostatek prostoru věci udělat. Hodinky již neodsekávají sekundy a minuty. Časové jednotky zůstanou, no jejich tlak ustává. Stal se z nich rámec, ve kterém je vždy dostatek prostoru. Mindfullness zlepšuje schopnost zklidnit mysl, zaměřit se na jednu věc po druhé a tak je v kludi stuhnout a dokončit.
  • usnadňuje zpracovávání emocí, které proudí mnohem lehčeji bez přehnaných bouří, které by nás předtím mohli smést. Emoce jsou přítomny, ovšem mnohem lehčeji. Vědomí nám může dát sílu být objektivní. Většina našich myšlenek se zaměřuje na sebe samého. Vědomí pomáhá být lepším posluchačem a možná lépe pochopit vztahy v našem životě, jak osobním tak i profesionálním. Mindfullness může mít také příznivý vliv jak na rodiče, tak na děti. Vědecké studie uvádí, že rodiče, kteří praktikují vnímavost, mají lepší kontrolu nad jejich emocemi, což jim pomáhá být podporující, a zároveň důslední. Děti se následně zlepšili v socializaci a snířilo se jejich chování, které znemožňovalo, nebo znesnadňovalo interakci s ostatními.
  • díky ní si zvědomujeme tělo a jsme více vtělení (embodyment) a lépe slyšíme, co se nám, a nebo v nás děje.
  • rozvíjí zvědavost a bystří schopnost zkoumat,

A nejlepší na tom je, že:

Mindfulness je možné praktikovat kdykoli a kdekoli.

Mindfulness je flexibilní. Umožňuje budovat pružnější a otevřenější mysl a tělo a tak i rozvíjet schopnost všímat si, vidět a jestli třeba také měnit.   

Chcete si mindfulness meditaci vyzkoušet? Najdete ji na www.umenimeditace.cz

Leave a Reply